Cookies, GDPR ochrana soukromí - Rekonstrukce

SPECIALISTÉ NA REKONSTRUKCE
  773 764 043      info@pm-reko.cz                     
Aktuální otevírací doba COVID-19 zde
Pokračujeme dále, fungujeme online. Více informací zde
Přejít na obsah


OCHRANA SOUKROMÍCOOKIES
Co to jsou „cookies“?
„Cookies“ jsou malé datové soubory, malé koláčky, používané jako jedinečné identifikátory. Každý soubor cookie je jedinečný pro váš webový prohlížeč. Soubor cookie obsahuje anonymní informace a je odesílán ze serveru webových stránek, které prohlížíte, do vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Bude uložen na vašem zařízení a pouze tento server bude moci vyhledat nebo načíst obsah tohoto souboru cookie. Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět na servery webových stránek s aktualizovanými daty během vašeho prohlížení webových stránek. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.
Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete („naše cookies“), nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky, které navštěvujete, mohou také zahrnovat obsah vložený z jiných webových stránek a tyto stránky mohou rovněž nastavit své vlastní cookies. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

Jak se dělí cookies
Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:
·         Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
·         Cookie třetí strany  – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.
Tyto webové stránky používají dva druhy cookies:
Krátkodobé, relační cookies – Relační cookies se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z Vašeho zařízení po zavření prohlížeče.
Dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) – Tento typ cookies se ukládá ve vašem počítači po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie (obvykle měsíc, rok nebo déle) a tyto cookies nejsou vymazány po zavření prohlížeče. Trvalé cookies se používají k Vaší identifikaci od jedné relace prohlížení k další, například k uložení vašich preferencí, takže si je budou pamatovat pro další návštěvu. Můžete je také ručně odstranit.

Jak používáme cookies?
Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností tak, že webovým stránkám umožníme, aby Vás identifikovaly, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies). Soubory cookies, které používáme, mohou:
·         být nezbytně zapotřebí pro Váš pohyb po stránkách nebo poskytnutí některých základních funkcí; nebo
·         zlepšovat funkce našich webových stránek, například uložením vašich preferencí. Zaznamenávají Vaše volby (například uživatelské jméno nebo zvolený jazyk) a umožňují nám poskytovat personalizované prostředí; nebo
·        nám pomáhat zlepšit výkonnost našich webových stránek, aby Vám nabídly lepší uživatelské zkušenosti. Informace poskytované těmito soubory cookies jsou anonymní a pomáhají nám pochopit, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky, abychom mohli zlepšit prezentaci svého obsahu. Tyto služby jsou obecně poskytovány nezávislými společnostmi pro měření a výzkum, takže se v případě těchto cookies může jednat o cookies třetích stran.
Kdybychom cookies nepoužívali, naše webové stránky by Vás považovaly za nového návštěvníka pokaždé, když se dostanete na novou stránku našich webových stránek – například když zadáte přihlašovací údaje a přejdete na další stránku, nerozpoznaly by Vás a nemohli byste zůstat přihlášeni.
Soubory cookies potřebujeme používat, abychom zachovali efektivnost našich webových stránek a poskytli Vám uživatelsky přátelské prostředí. Proto nelze cookies zablokovat samostatně a pokračováním prohlížení našich webových stránek a používáním našich online služeb souhlasíte s tím, že můžeme na vaše zařízení tyto soubory cookies umístit.
Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro Vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění Vaší adresy IP. Tyto cookies jsou umístěny reklamními sítěmi třetích osob s naším souhlasem.

K čemu cookies používáme
Na našem webu používáme tyto cookies:
·         Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
·         Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
·         Reklamní - první i třetí strany. Jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů. Když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho obsahu), tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat.

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies
Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org, Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.


GDPR
Informační list o ochraně osobních údajů a jejich zpracování
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů ve firmě PM-reko s.r.o.. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.
S osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
Ve firmě platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec může mít přístup k osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Osobní údaje zásadně nepředáváme žádným jiným stranám, s výjimkou případů, kdy máme souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.
Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz

Zásady zpracování osobních údajů
Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Solečnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
Solečnost zpracovává osobní údaje pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.
Zpracováváme osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, pro účely realizace obchodního vztahu mezi společností  a subjektem údajů obsažených ve smlouvě a pro správu vztahu se subjektem údajů. právy či svobodami subjektu údajů. Dále zpracováváme osobní údaje pro analýzu a zlepšení kvality svých služeb, pro analýzu a průzkum trhu

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:
Zpracovatel a příjemce osobních údajů, které spravuje, je:
Společnost PM-reko s.r.o.
dodavatelé a poskytovatelé služeb,
finanční ústavy a banky,
státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností.

Kamerový systém
Prostory budovy Golden Office jsou sledovány kamerovým systémem, o čemž jsou návštěvníci informováni prostřednictvím webu. Účelem zpracování osobních údajů je sledování vymezených prostor. Zpracování probíhá dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy souhlas subjektu údajů není třeba, jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů třetí strany, a aby byly chráněny zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů. Oprávněnými zájmy třetích osob je ochrana majetkuGolden Office  a ochrana osob nacházejících se v monitorovaných prostorech, prověření průběhu nehodového děje na pracovišti, vzniku škody, prověření okolnosti odcizení věcí z pracoviště, vniknutí cizí osoby do objektu Golden Office.
Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány v délce 14 dnů a poté jsou v automatické smyčce přemazávány. Nejsou pořizovány zvukové záznamy, stejně tak není používán software k porovnávání některých biometrických charakteristik subjektu údajů (např. charakteristiky pohybu či chůze subjektů údajů).

Facebook Facebook, Inc. Sdílení, cílená reklama.
Google Adwords Google LLC ---Cílená reklama.---
Google Analytics Google LLC Analýza ---chování na webu. ---
Google Tag Manager Google LLC ---Programátorský nástroj pro web. ---
Sklik Seznam.cz, a.s ---Cílená reklama. ---
Firmy Seznam.cz, a.s. ---Cílená reklama.---
websiteX5---Proram na vytváření webu---
Všechny výše uvedené cookies jsou používány pouze k výše uvedenému účelu.

V případě jakéhokoli dotazu či využití svého práva, které je stanové GDPR uvádí společnost své kontaktní údaje, na které se může subjekt údajů obrátit.
Email: info@pm-reko.cz

Návrat na obsah